fbpx

Általános Szerződési Feltételek

  1. Bevezető rendelkezések
   1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltetett www. spalakorijoga.hu honlapon – továbbiakban: honlap – nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.
   5. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a www. spalakorijoga.hu honlap szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyedi szerződésre.

   

  1. Szolgáltató adatai
   Szolgáltató neve: Art-Jazz BT.
   Szolgáltató székhelye: 2011 Budakalász Tanító utca 38/a
   Szolgáltató e-mail címe: kori@spalakorijoga.hu
   Szolgáltató cégjegyzékszáma: 13-06-069847
   Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
   Szolgáltató adószáma: 20384786-1-13
   Szolgáltató képviselője: Spala Korinna

   

  (továbbiakban: Szolgáltató)

   

  III. A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)
  1. Jógaórákon való személyes részvétel óradíj ellenében. Ennek díja 2800 Ft.

  A Szolgáltató bérletkonstrukciókat biztosít a Felhasználó számára.

  4 alkalmas bérlet 9.000 Ft.

  10 alkalmas bérlet, időkorlátozás nélkül 22.500 Ft.

  Havi bérlet, korlátlan óralátogatással 4 héten belül: 25.200 Ft.

  Az óradíj és bérlet megfizetésére az adott óra előtti fél órában van személyesen lehetőség. A Szolgáltató készpénzes és kártyás fizetési lehetőséget biztosít a Felhasználó részére.

  A Szolgáltató 10% kedvezményt biztosít az órákra és bérletekre a törzsvásárlók számára. A törzsvásárlóvá válás alapja, hogy legalább három darab havi vagy 3 darab 10 alkalmas bérletet használjon fel a Felhasználó.

  Az órajegyek és bérletek árából 20% kedvezményre jogosultak a pedagógusok, 24 év alattiak és a nyugdíjasok. Kedvezményre való jogosultságukat igazolványuk felmutatása mellett vehetik igénybe.

  1. A tanfolyamokra és táborokra való jelentkezés a kori@spalakorijoga.hu e-mail.címen, illetve a spalakorijoga.hu weboldalon keresztül történik. A tanfolyami díj megfizetése történhet banki átutalással, a weboldalon keresztüli bankkártyás fizetéssel a Paylike használatával, illetve készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel az órák előtti és utáni 30 percben. Ha a Felhasználó befizette a tanfolyam árát, de nem jelenik meg az eseményen, akkor a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a tanfolyam díját, azonban a Szolgáltató biztosítja a Felhasználó részére, hogy más, általa választott tanfolyamon részt vegyen.

  A fent említett kedvezményeket a Szolgáltató biztosítja a kedvezményre jogosult Felhasználó részére a tanfolyamok igénybevételénél is.

   

  1. A szolgáltatások igénybevételének menete
   1. A Felhasználó bármely Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételével elfogadja a jelen ÁSZF-ben, illetve az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.

  A Felhasználó az adatbeviteli hibákat a regisztráció során, a tényleges megrendelés előtt is ellenőrizheti és módosíthatja (pl. számlázási adatok módosítása).

   

  1. Árak / fizetési lehetőségek
   1. A szolgáltatások mindenkor érvényes árai a honlap „Órarend”/„Árak” menüpontja alatt található. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani. A szolgáltatási díj módosításának közzététele a honlap „Órarend”/„Árak” menüpontja alatt történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

  Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

  • 0 Ft-os ár,
  • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár.

   

  Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a szolgáltatás valós díjon való igénybevételének lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy igénybe veszi valós díjon a szolgáltatást vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

  1. A Felhasználónak nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.
  2. A Felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton kapja meg a Szolgáltatótól az általa megadott e-mail címre. A Felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden a Szolgáltató által küldött elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) adaptálva lettek. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltatót azonnal elektronikusan írásban és jogérvényesen levélben értesíteni. Felhasználó köteles legkésőbb 7 nappal a számlázás előtt a változásokról a Szolgáltatót értesíteni.

   

  1. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez
   1. A Felhasználó az Adatvédelmi Tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
   2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes adatinak kezeléséhez.

  VII. Fogyasztóvédelmi rendelkezések

  1. Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

  – email: kori@spalakorijoga.hu

  – postai úton: 2011 Budakalász Tanító utca 38/a

   

  4.2. Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

  – Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

  – Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

  VIII. Egyéb rendelkezések
  1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult.
  2. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
  3. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe.
  4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.
  5. Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

   

  Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013. évi V. törvény), a 2001. évi CVIII. törvény, valamint a 45/2014. (II.26.) Korm. r. rendelkezései az irányadóak.

   

IMRESSZUM

 

szolgáltató: Art-Jazz Bt.

képviselő/beltag: : Spala Korinna

székhely: 2011 Budakalász Tanító utca 38/a

telephely: 1055 Budapest, Szalay utca 2.

e-mail: kori@spalakorijoga.hu

telefon: +36 30 9033 314

adószám: 20384786-1-13